Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016
Đăng ngày 02-04-2018 02:20, Lượt xem: 569

Trên cơ sở văn bản quy định hiện hành và chủ trương của UBND thành phố Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định của UBND thành phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 về việc Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kính đề nghị các tổ chức chính trị - Xã hội trên địa bàn thành phố có ý kiến tham gia góp ý về Phòng Đấu thầu, Thẩm định, giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (Tầng 6, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng hoặc địa chỉ email thanhtm@danang.gov.vn) để được tiếp nhận và hoàn chỉnh dự thảo.

(File Nội dung bản Dự thảo kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác