Năm 2018: Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính
Đăng ngày 08-02-2018 09:02, Lượt xem: 497

Sáng 8-2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo. Chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng là Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng.

Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu bật những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh những kết quả nổi bật  về CCHC của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển.

Trong năm qua, với sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, công tác CCHC đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt, các nội dung cải cách trọng tâm đã được các bộ, ngành, các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết 19/2017/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2017 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến cải cách hành chính trong năm vừa qua.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ cho biết một số kết quả nổi bật là: Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã quyết liệt thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính: Bộ Công thương đã cắt giảm 675/1216 điều kiện kinh doanh, Bộ NN và PTNT đã đề xuất  bãi bỏ, sửa đổi 118/345 điều kiện đầu tư kinh doanh; Bộ Tài chính  đề xuất  bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh đối với DN đòi nợ; Bộ tài nguyên và Môi trường sửa đổi 76/163 điều kiện  đầu tư kinh doanh; Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất bãi bỏ 41,3% và đơn giản hóa 43,7 tổng số điều kiện kinh doanh. 100% Bộ, ngành địa phương đã công bố danh mục Thủ tục HC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Một năm qua đã có 8 triệu lượt hồ sơ kết quả giải quyết TTHC được gửi, nhận thông qua dịch vụ này. Về ứng dụng CNTT: đã có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 549, mức độ 4 là 377 dịch vụ. Tỉ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 45,6% đối với mức độ 3 và 92,8% đối với mức độ 4. Có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tỉ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 81,67% đối với mức độ 3; 22,63% đối với mức độ 4. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Những nỗ lực CCHC thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và được người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Từ đầu năm đến này có gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài  (FDI) đạt 17,5 tỷ  cao nhất  trong 10 năm qua. Theo đánh giá của ngân hàng thế giới, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc so với năm 2016. Xếp vị trí 68/190 quốc gia và nằm trong nhóm đầu của các nước ASEAN.

Tại cuộc họp này, theo yêu cầu  của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ ngành đã phát biểu thảo luận đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai kết quả hoạt động của công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ, ngành mình, đồng thời nêu lên những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác CCHC trong năm 2018.

Tuy nhiên, báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng nêu rõ những hạn chế, yếu kém. Đó là chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác theo dõi thi hành pháp luật còn một số bất cập, việc công khai quy định hành chính và thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ. Thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần phải tiếp tục rà soát, đơn giản hoá. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, lao động, thương binh-xã hội.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo đề ra 10 nội dung cần tập trung thực hiện. Trong đó chú trọng việc đổi mới mạnh mẽ phương thức làm viễ , nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện rà soát cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính  và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra , xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.   

LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác