Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội
Đăng ngày 12-01-2018 09:51, Lượt xem: 1096

Sở Xây dựng vừa có thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. Hồ sơ được tiếp nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng - Trung tâm Hành chính thành phố.

Theo đó, đối tượng ưu tiên được UBND thành phố xét duyệt thuê nhà ở xã hội bao gồm: hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo theo chuẩn thành phố; hộ gia đình có người có công với cách mạng. Hai nhóm đối tượng này phải có đăng ký hộ khẩu và thường trú liên tục tại thành phố đủ 7 năm trở lên tính đến thời điể, nộp hồ sơ hợp lệ.

Ba nhóm đối tượng khác được thuê nhà ở xã hội là hộ gia đình là cán bộ, công chức, viên chức có hưởng lương từ ngân sách thành phố; hộ có người lao động hợp đồng lao động theo hợp đồng của Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 (Hợp đồng 68) có hưởng lương từ ngân sách thành phố; và đối tượng lao động thuộc diện thu hút của thành phố (không áp dụng đối tượng vận dụng thu hút của thành phố). Về điều kiện, ba nhóm đối tượng này phải có bức xúc về chỗ ở, hiện đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu dưới 10 m2 sàn/người (trường hợp có nhà ở nhưng đã bán thì chỉ xem xét khi đủ thời gian là 05 năm kể từ khi bán nhà).

Bên cạnh đó, các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, Hợp đồng 68 có hưởng lương từ ngân sách thành phố phải có thời gian công tác liên tục đủ 07 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ và đã lập gia đình.

Thời gian xem xét giải quyết trong 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ gồm: đơn đăng ký theo mẫu quy định; bản sao hộ khẩu, CMND, Quyết định tuyển dụng/sổ BHXH/HĐLĐ (trường hợp là CBCCVC) và các giấy tờ liên quan khác.

QUỲNH ĐAN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác