Kết quả xét chọn danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"
Đăng ngày 21-11-2017 17:08, Lượt xem: 870

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 đã tổ chức họp xét chọn hồ sơ cho 13 cá nhân.

Kết quả 03 cá nhân được Hội đồng cấp thành phố thống nhất đề nghị Hội đồng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018. 

(Danh sách 03 cá nhân đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác