Bộ phận một cửa và Tiếp công dân tại Trung tâm Hành chính nghỉ làm việc trong 2 ngày 9 và 10-11
Đăng ngày 08-11-2017 14:06, Lượt xem: 3944

Ngày 28-10, UBND thành phố đã có Công văn số 8762/UBND-TH chỉ đạo về việc cán bộ, nhân viên Trung tâm Hành chính thành phố nghỉ làm việc trong một số ngày cao điểm nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao (TLCC) APEC 2017.

Theo đó, cán bộ, nhân viên các sở, ban ngành và các đơn vị làm việc trong tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố có nhiệm vụ liên quan đến công tác phục vụ các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC hoặc các công việc đột xuất vẫn đi làm trong thời gian nói trên. Đội bảo vệ của Trung tâm Hành chính thành phố và các cán bộ, nhân viên kỹ thuật, vệ sinh, vận hành có nhiệm vụ trực và phục vụ trong các ngày 9 và 10-11-2017. Các đối tượng này phải sử dụng Thẻ Kiểm soát an ninh do Tiểu ban An ninh - Y tế thuộc Ban Chỉ đạo APEC 2017 thành phố cấp.

Các cán bộ, nhân viên các sở, ban ngành và các đơn vị còn lại làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố, trong đó bao gồm cả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận Một cửa) và Bộ phận Tiếp công dân, được nghỉ từ ngày 9 đến 10-11-2017. Những trường hợp không có nhiệm vụ liên quan đến công tác phục vụ các hoạt động của TLCC APEC, yêu cầu không tới Trung tâm Hành chính thành phố thời gian này.

Vậy UBND thành phố kính thông báo để các tổ chức, công dân được biết và tiện sắp xếp công việc.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác