Thông báo của Sở Khoa học Công nghệ về nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 06-11-2017 15:01, Lượt xem: 504

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến có tác dụng ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng năm 2017. Nội dung chi tiết thông báo theo phụ lục đính kèm. 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác