Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành liên quan đến Quỹ Quốc phòng-an ninh
Đăng ngày 06-11-2017 15:03, Lượt xem: 290

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4225/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2017 về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành liên quan đến Quỹ Quốc phòng-an ninh

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành liên quan đến Quỹ Quốc phòng - an ninh  bao gồm:

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 27/5/2013

Về việc ban hành quy chế thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

20/02/2016

2

Quyết định

35/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3; Khoản 3, Điều 7 và Khoản 1, Điều 8 Chương III Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

20/02/2016

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác