Lấy ý kiến Dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng thành phố năm 2017
Đăng ngày 06-11-2017 15:07, Lượt xem: 1087

Hội đồng Tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố xây dựng Dự thảo Đề án đặt, đổi tên đường và các công trình công cộng thành phố năm 2017.

Các ý kiến đóng góp cho nội dung Dự thảo Đề án, xin vui lòng gửi về Sở Văn hóa và Thể thao (cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố), tầng 17 - Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng trước ngày 18/11/2017”.

(File Nội dung bản Dự thảo kèm theo).

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác