Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-11-2017 13:20, Lượt xem: 774

Trên cơ sở văn bản quy định hiện hành và chủ trương của UBND thành phố, Sở Tài chính đã hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình của UBND thành phố, Nghị quyết HĐND thành phố về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn rên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấc tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tham gia góp ý gửi trực tiếp về Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Tầng 7-8, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng).

(File Nội dung bản Dự thảo kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác