Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Đăng ngày 01-11-2017 09:38, Lượt xem: 684

Trên cơ sở Đề án của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng về phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Sở tài chính đã Dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và Nghị quyết của HĐND.

Kính đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - Xã hội trên địa bàn thành phố có ý kiến tham gia góp ý về Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng (Tầng 7-8, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng) để được tiếp nhận và hoản chỉnh dự thảo.

(File Nội dung bản Dự thảo kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác