Góp ý dự thảo Đề án phát triển công nghiệp CNTT thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 09-10-2017 11:35, Lượt xem: 820

Để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án Phát triển công nghiệp CNTT thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 (thay cho Đề án phát triển công nghiệp CNTT thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 8878/QĐ-UBND ngày 06/12/2014).

Để hoàn thiện Đề án, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt và triển khai được hiệu quả; Sở Thông tin & Truyền thông kính đề nghị Quý Cơ quan, Doanh nghiệp nghiên cứu, góp ý dự thảo Đề án và phản hồi về xin gửi về Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Tầng 24, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng hoặc số điện thoại: 0905 496099 gặp ông Nguyễn Hoài Đức, Email: ducnh1@danang.gov.vn.

(File Nội dung Đề án dự thảo kèm theo).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác