Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL1/500 khu liên hợp xử lý chất thải rắn
Đăng ngày 21-08-2017 08:50

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL1/500 tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, địa điểm quy hoạch khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang với ranh giới, quy mô khảo sát địa hình và nghiên cứu lập quy hoạch:

- Ranh giới sử dụng đất được giới hạn: Phía Đông: giáp đồi núi; Phía Tây: giáp hành lang an toàn điện 500Kv; Phía Nam: giáp đường quy hoạch B=16,5m; Phía Bắc: giáp đất đồi núi.

- Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch là 100,1339 ha.

- Tổng số mốc xác định ranh giới quy hoạch: 30 mốc.

Các yêu cầu cần nghiên cứu lập quy hoạch:

Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu đất lập quy hoạch. Phân tích đánh giá hiện trạng xử dụng đất, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, các quy định quy hoạch liên quan đến khu vực. Đối với quy hoạch sử dụng đất phải xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về mật độ xây dựng, hệ số xử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác