Đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ tại các đơn vị
Đăng ngày 18-07-2017 08:13, Lượt xem: 2070

Ngày 17-7, UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh trao bằng khen của UBND thành phố cho 17 tập thể có thành tích trong thực hiện công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2016

Trong năm 2016, các ngành thuộc khối cơ quan Trung ương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân. Bảo hiểm xã hội thành phố đã triển khai bảo hiểm xã hội trực tuyến với 100% nghiệp vụ thu đã được triển khai ở mức độ dịch vụ công trực tuyến mức 3,4; hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, tạo cơ sở để thực hiện các nghiệp vụ ngành trên phần mềm, tiến đến sử dụng hoàn toàn sổ bảo hiểm xã hội điện tử. Công an thành phố tham mưu ban hành cơ chế liên thông thủ tục hành chính (TTHC) “Khai tử - Xóa đăng ký thường trú” và ứng dụng mạng xã hội vào công tác tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn giải quyết TTHC. Cục Thuế xây dựng Hệ thống theo dõi hỗ trợ, miễn giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách; xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá rủi ro về lựa chọn nội dung kiểm tra nội bộ hằng năm cho việc lập kế hoạch kiểm tra nội bộ ngành. Cục Hải quan xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý tờ khai đưa hàng về bảo quản, chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành, phần mềm quản lý tờ khai hủy...

UBND các quận huyện đã chú trọng ban hành các Đề án liên thông liên kết, thực hiện đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết 41 thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; phê duyệt 130 TTHC đăng ký giải quyết nhanh hơn, 14 đề xuất thực hiện “hợp lý hơn” và 34 giải pháp thân thiện hơn; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC về đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài và đăng ký thường trú trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn...

Tại các sở ngành, nhiều sáng kiến về cải cách hành chính được áp dụng để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, phục vụ người dân doanh nghiệp như: sử dụng đầu số điện thoại đường dây nóng 0236.1022 trong tiếp nhận xử lý phản ánh của tổ chức, công dân; xây dựng công cụ cung cấp thông tin hồ sơ đất đai phục vụ công tác liên thông thuế, xây dựng tiện ích thông báo bằng tin nhắn khi gửi thư điện tử công vụ; triển khai tiện ích hẹn giờ giao dịch giao dịch hành chính tại các cơ quan, đơn vị...

Về công tác văn thư lưu trữ, việc quản lý văn bản đến, văn bản đi, quản lý và sử dụng con dấu tại nhiều cơ quan, địa phương đi vào nề nếp, đúng quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn bản đi – đến, in sổ quản lý văn bản đi – đến và số hóa tài liệu thực hiện khá tốt tại khối sở ngành, văn phòng HĐND và UBND các quận huyện... Hầu hết các cơ quan đã bố trí kho lưu trữ, đầu tư các trang thiết bị cần thiết để bảo quản tài liệu, quan tâm đến nghiệp vụ công tác lưu trữ.

Tuy nhiên, theo ông Võ Ngọc Đồng – Giám đốc Sở Nội vụ, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử phục vụ công tác tiếp nhận và theo dõi, quản lý hồ sơ tại một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu. Việc đơn giản hóa TTHC vẫn còn phụ thuộc nhiều vào quy định của cơ quan cấp trên, đặc biệt là khối cơ quan Trung ương. Một số đơn vị không tiến hành luân chuyển hồ sơ trên phần mềm; các giải pháp khuyến khích người dân nộp hồ sơ qua môi trường trực tuyến chưa hiệu quả nên số lượng hồ sơ trực tuyến mức 3,4 còn thấp. Một số đơn vị xem nhẹ công tác theo dõi thực hiện công tác CCHC; không phân công công chức làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin phục vụ đánh giá, xếp hạng CCHC, kết quả sụt giảm hoặc chưa cải thiện qua các năm như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường. Một số cơ quan chưa tiến hành lập hồ sơ đối với công việc được giao giải quyết, chất lượng hồ sơ được lập chưa cao, chưa hoàn thiện; đặc biệt đối với các sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên, giáo dục, đầu tư, đô thị, xây dựng... 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho rằng Đà Nẵng luôn dẫn đầu cả nước trong việc đánh giá xếp hạng cải cách hành chính hàng năm, các kết quả khảo sát dịch vụ công cho thấy mức độ hài lòng của người dân năm sau luôn cao hơn năm trước... đã góp phần ghi nhận nỗ lực của các đơn vị, sở ngành, quận huyện trong công tác CCHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến. Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo các sở ngành, quận huyện tiếp tục xây dựng, triển khai các kế hoạch CCHC, đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp liên ngành thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông”, tuyên truyền hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4... 

Phó Chủ tịch lưu ý các đơn vị thường xuyên kiểm tra cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành tại cơ quan, đơn vị, mạng số liệu chuyên dùng riêng của chính quyền thành phố và kết nối Internet tốc độ cao, đảm bảo số lượng máy tính bình quân trên một công chức... Đối với các cơ quan nhiều năm xếp loại công tác văn thư lưu trữ không đạt hoặc xếp loại trung bình như Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Đầu tư phát triển, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội... Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, triển khai đầy đủ các nội dung của công tác văn thư lưu trữ theo đúng quy định; lưu ý phân bố kinh phí, nhân lực thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ, đặc biệt đối với các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, giáo dục, đầu tư, đô thị, xây dựng. Các đơn vị được cấp kinh phí tiến hành chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ, đảm bảo chất lượng theo đúng quy định. 

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội tiến hành khảo sát độc lập những đơn vị chưa bám sát kế hoạch CCHC hàng năm của thành phố, nhằm đảm bảo cung cấp thông tin đánh giá đồng bộ, thực hiện đầy đủ, kịp thời thông tin trên phần mềm. Đồng thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính hoặc quy định có liên quan không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thực hiện thủ tục hành chính để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. 

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác