Công văn số 9393/UBND-QLĐTh ngày 8/11/2012 của UBND thành phố v/v xử lý kiến nghị của UBND quận Cẩm Lệ tại Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 25/10/2012
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác