Công văn số 9841/UBND-KTTH ngày 22/11/2012 của UBND thành phố về tăng cường tuyên truyền chính sách đối với các hộ dân còn nợ tiền sử dụng đất
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác