Năng lực và khả năng ứng dụng CNTT là một trong những tiêu chí quan trọng trong quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo UBND phường, xã

Đó là một trong các yêu cầu tại Quy định về việc thực hiện mô hình phường, xã điện tử và trách nhiệm các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ nhằm hiện đại hóa quá trình hoạt động, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính của UBND các phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng vừa được UBND thành phố ban hành.
 

Đồng thời UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các quận huyện thực hiện gửi liên thông văn bản chỉ đạo, điều hành từ UBND các quận, huyện đến UBND các phường xã trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tiến đến không gửi văn bản giấy vào năm 2018; thực hiện tiếp nhận và xử lý 100% văn bản đến được gửi liên thông từ các UBND phường, xã.

Quy định cũng nêu rõ, về mô hình phường, xã điện tử thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường, xã phải có ít nhất 6 quầy giao dịch, trong điều kiện đủ diện tích thì khuyến khích thêm quầy tư vấn, hướng dẫn về thủ tục, trường hợp không đủ diện tích hoặc số lượng giao dịch không lớn thì bố trí ít nhất 4 quầy.

Đồng thời xây dựng hệ thống mạng thống nhất tại Bộ phận TN&TKQ với các bộ phận chức năng, lãnh đạo UBND phường, xã đảm bảo cho việc quản lý, điều hành và phục vụ.

Ngoài ra, sử dụng các ứng dụng hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý chuyên ngành chung theo quy định của UBND thành phố tại địa chỉ: http://egov.danang.gov.vn

Mô hình phân loại phường xã điện tử cũng được UBND thành phố phân thành 3 loại (chuẩn phường xã điện tử loại 1, 2, 3) với các tiêu chí phân loại cụ thể.

Việc thực hiện quy định này nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện công tác cải cách hành chính thông qua đầu tư các tranh thiết bị, điều kiện làm việc hiện đại để nâng cao chất lượng phục vụ các dịch vụ hành chính công đối với công dân, tổ chức; tạo ra môi trường giao tiếp, làm việc thân thiện, hiện đại văn minh, lịch sự, đem lại sự thoải mái, hài lòng cao nhất cho công dân, tổ chức đến giao dịch.

Hiền Trang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác