Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2016
Đăng ngày 31-05-2017 08:22, Lượt xem: 1551

Ngày 30-5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (PAR INDEX 2016) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ cho biết, từ đầu năm đến nay, các bộ ngành đã tập trung xây dựng, ban hành và triển khai xây dựng chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kế hoạch kiểm tra văn bản, kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. Công tác theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển nhằm cụ thế hóa chủ trương về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển để phục vụ nhân dân đã góp phần tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bộ Nội vụ đã thẩm định nghị định của 21/21 bộ, cơ quan ngang bộ, Chính phủ ban hành 11 Nghị định của các cơ quan. Qua đó, cơ bản hoàn thành rà soát về tổ chức bộ máy và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính như: nộp thuế và bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thông quan hàng hóa qua biên giới…Công tác tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính được triển khai tích cực, sáng tạo của một số bộ, ngành. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện.

Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính, máy in phục vụ trong công việc ngày càng tăng; đã có 29/30 bộ, ngành và 59/63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch để triển khai xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Bên cạnh tăng cường đầu tư cho việc bảo đảm an toàn thông tin mạng, nhất là trong các giao dịch điện tử; nhiều đơn vị triển khai có hiệu quả việc kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản của các bộ, ngành, địa phương tới Văn phòng Chính phủ, giúp hình thành hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với các địa phương, kết quả được chia thành 4 nhóm A, B, C, D; thành phố Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PAR INDEX 2016 với kết quả 90,32% và cũng là địa phương duy nhất có chỉ số thuộc nhóm A. Các địa phương thuộc nhóm B gồm 13 đơn vị; 33 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm C; nhóm D gồm 16 tỉnh, thành phố, xếp hạng từ vị trí thứ 48 đến vị trí thứ 63. Ở kết quả chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ và cơ quan ngang bộ được chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả trên 80% gồm có: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao; Kế hoạch và Đầu tư. Nhóm thứ hai đạt kết quả từ trên 70% đến 80%, gồm: Nội vụ; Y tế; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban Dân tộc; Thanh tra Chính phủ; Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự cố gắng và tiến bộ của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện CCHC thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, góp phần tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thúc đẩy tự do sáng tạp cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng việc công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện hiện vẫn chưa được thực hiện đầy đủ tại một số địa phương. Chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh vẫn còn tồn tại và chưa được giải quyết dứt điểm. Nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm chuyên ngành, như các lĩnh vực: Đất đai, Thuế… dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin để theo dõi, đôn đốc tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Việc triển khai hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai một cấp tại địa phương còn nhiều hạn chế, bất cập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2017, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt, khắc phục tình trạng nợ đọng việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ và thống nhất. Đồng thời, khẩn trương ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định; đẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu, bảo đảm tính tương thích, đồng bộ và thông suốt để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành người đứng đầu cơ quan trong quá trình xử lý công việc; tăng tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Trên cơ sở kết quả Chỉ số cải cách hành chính 2016, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành, địa phương.. xác định rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Đồng thời, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, coi đây là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả phục vụ của các cơ quan nhà nước. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục công lập.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác