Công văn số 9514/UBND-QLĐTh của UBND thành phố ngày 13/11/2012 v/v xử lý kiến nghị của UBND phường Hải Châu I tại công văn số 171/UBND-ĐCXDMT ngày 7/11/2012
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác