Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư

- Địa chỉ: Tầng 18, Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, Tp Đà Nẵng, Việt Nam.

- Điện thoại: 0236-3886243/3810054. Fax: 0236-3810056.

- Website:  www.investdanang.gov.vn Email: ipa@danang.gov.vn.

Chức năng, nhiệm vụ:

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Đà Nẵng (IPA ĐÀ NẴNG) thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, là cơ quan nhà nước có chức năng tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn TP Đà Nẵng; hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thành  lập và triển khai dự án đầu tư tại thành phố. 

IPA ĐÀ NẴNG là địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư, là cầu nối giữa nhà đầu tư với Chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Nhiệm vụ:

- Cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư thông tin về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng phát triển kinh tế- xã hội, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư tại thành phố Đà Nẵng;
- Tư vấn cho nhà đầu tư về pháp luật, tài chính và những nội dung khác liên quan đến đầu tư;
- Đầu mối liên lạc với các sở, ban, ngành liên quan về vấn đề đất đai và cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện dự án đầu tư;
- Hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư trước, trong và sau khi dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh theo quy định;
- Tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư;
- Tổ chức các hoạt động quảng bá về môi trường và cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng (hội nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư, hội chợ và triển lãm…) và các hoạt động kết nối doanh nghiệp; 
- Tổ chức đào tạo, tập huấn về pháp luật và các kỹ năng liên quan đến đầu tư và kinh doanh;
- Cung cấp các hỗ trợ theo yêu cầu của nhà đầu tư để thành lập và triển khai dự án đầu tư.
IPA ĐÀ NẴNG luôn đồng hành với các nhà đầu tư và cung cấp các dịch vụ đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Ban Giám đốc 

Giám đốc: Bà Huỳnh Liên Phương

Phó Giám đốc : Bà Đỗ Quỳnh Trâm

Phó Giám đốc: Ông Lê Hoàng Phúc

Các phòng ban chuyên  môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

01

Văn phòng 0236.3810056

02

Phòng Xúc tiến dự án

0236.3810054

03

Phòng Phát triển Dự án

0236.3886243

04

Japan Desk

0236.3886244

Japan Desk (Trực thuộc IPA Đà Nẵng, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư Nhật Bản bằng tiếng Nhật)

ĐT: 84-236-3886243

Email: japandesk@danang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT