Thành đoàn Đà Nẵng

Địa chỉ: Đường Xuân Thủy, Tp.Đà Nẵng

Điện thoại:   02363. 695362    Fax: 02363.695036

Website: http://thanhdoandanang.org.vn/ Email: vpthanhdoandanang@gmail.com, thanhdoan@danang.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng văn hóa cho đoàn viên và thanh thiếu nhi thành phố;

- Thực hiện công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn - Hội, công tác kiểm tra; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện 2 phong trào lớn của Đoàn “Xung kích bảo vệ Tổ quốc và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”

- Lãnh đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi;

- Thực hiện công tác đối ngoại và giao lưu quốc tế

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1 Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng Bí thư Thành Đoàn 0905552211
2 Đ/c Lê Công Hùng Phó Bí thưThành Đoàn 0905071233
3 Đ/c Nguyễn Thị Anh Thảo Phó Bí thư Thành Đoàn 0905789980
4 Đ/c Nguyễn Bá Duân Phó Bí thư Thành Đoàn 0905279079

Các phòng ban chuyên  môn

Tt

Phòng, ban

Thông tin liên hệ

1

Văn phòng Thành Đoàn Đà Nẵng 

Trương Thị Ngọc Phương - Chánh Văn phòng. SĐT: 0905008013

2

Ban Tổ chức – Kiểm tra Thành Đoàn Đà Nẵng

Nguyễn T. Thu Hiền - Trưởng Ban. SĐT: 0906448085

3

Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Thành Đoàn Đà Nẵng 

Đinh Ngọc Lam Điền - Phó Ban. SĐT: 0904874159

4

Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Đà Nẵng

Nguyễn Duy Thành - Trưởng Ban. SĐT: 0932167488

5

Ban Phong trào (Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng)

Nguyễn Tiến Lâm - Trưởng Ban. SĐT: 0984050353

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT