Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ:  Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.821139   Fax: 02363.821638

Website:  http://www.congdoandanang.org.vn/    Email:  ldldtpdn@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ:

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Thông tin lãnh đạo:

Họ và tên Địa chỉ mail Điện thoại
Nguyễn Duy Minh
Chủ tịch
nguyenduyminh267@gmail.com 02363.818.525
0914.422.179
Trần Vũ Duy Mẫn
Phó Chủ tịch Thường trực
duyman311@gmail.com 02363.602.228
0914.486.785
Hoàng Hữu Nghị
Phó Chủ tịch 
hhnghidn@gmail.com
hhnghitccb@yahoo.com.vn
02363.830.951
0913.416.890
Đinh Thị Thanh Hà
Phó Chủ tịch
thanhha71dn@gmail.com 0905.767.989

 Các phòng ban chuyên môn

TT

Phòng, ban

Điện thoại

01

Văn phòng

02363.821.139

02

Ban chính sách Pháp luật

02363.822.262

03

Ban Tuyên giáo nữ công

02363.825.621

04

Ban Tài chính

02363.825.457

05

Ban Tổ chức

02363.818.064

06

Văn phòng Ủy ban kiểm tra

02363.818.355

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT