Thanh tra thành phố

Địa chỉ: Tầng 9, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3822079/ Fax: 236. 3817908
Website: http://www.thanhtra.danang.gov.vn/.  Email: tttp@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Thanh tra thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Chánh Thanh tra:

Ông  Phan Thanh Long

Điện thoại: 236. 3830210

Các Phó Chánh Thanh tra:

1. Ông Trần Kế

Điện thoại: 236. 3840104 

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ân

Điện thoại: 236. 3830209

3. Ông Nguyễn Thanh Lâm

Điện thoại: 3849381

Các phòng ban chuyên  môn

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng

236. 3822079

2

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

236. 3837531

3

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

236. 3837532

4

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3

236. 3822052 

5

Thanh tra phòng chống tham nhũng

236. 3810253 

6

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

236. 3849368

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT