Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Tầng 15, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3822410 / Fax: 236. 3863021

Website: http://www.tnmt.danang.gov.vn/.  Email: stnmt@danang.gov.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và hải đảo thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ:

GIÁM ĐỐC:

Phạm Nam Sơn
Email: sonpn2@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363.827.069

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC:

Nguyễn Hồng An
Email: annh1@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363.895.230

Võ Nguyên Chương
Email: chuongvn@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363.810.854

Trần Quốc Hùng
Email: hungtq@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363.555.868

Đặng Quang Vinh
Email: vinhdq8@danang.gov.vn
Điện thoại: 02363.

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Tt

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

0236. 3867179

2

Kế hoạch tài chính

0236. 3849272

3

Khoáng sản và Tài nguyên nước

0236. 3810853

4

Thanh tra Sở

0236. 3895231

5

Phòng Quy hoạch, Đo đạc, Bản đồ và Đăng ký đất đai

 

6

Phòng Kinh tế đất

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Chi cục Biển đảo và Môi trường

- Địa chỉ: số 57 đường Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 02363.537.929

- Email: ccbdmt@danang.gov.vn

- Trang thông tin điện tử: http://ccbvmt.danang.gov.vn/

2.Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

- Địa chỉ: Tầng 05 - Toà nhà làm việc của các Ban Quản lý và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, số 48 đường Võ An Ninh, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 02363.740.707

- Email: ttktmt@danang.gov.vn

- Trang thông tin điện tử:  www.kttnmtdanang.vn

3. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

- Địa chỉ: Tầng 04, 05, 06 - Toà nhà Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ sở 2), số 24 đường Hồ Nguyên Trừng, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 236.3740556

- Email: ttqttnmt@danang.gov.vn

- Trang thông tin điện tử: dmc.danang.vn

4. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

- Địa chỉ: 106 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 02363.872.546

- Email: ttptqd@danang.gov.vn

5. Văn phòng Đăng ký đất đai

- Địa chỉ: 57 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236. 3966967

- Email: vpdkmc@danang.gov.vn

6. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng

- Địa chỉ : Tầng 02 - Toà nhà sở Tài nguyên và Môi trường (cơ sở 2), số 24 đường Hồ Nguyên Trừng, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236. 3740553

- Email: ttcntt@danang.gov.vn

Tổ chức tài chính trực thuộc Sở

Quỹ bảo vệ Môi trường

- Địa chỉ: Số 57 đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 02363.653.123

- Email: qbvmt@danang.gov.vn

- Trang Thông tin điện tử Quỹ BVMT: https://depf.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT