Sở Ngoại vụ

Địa chỉ: Tầng 25, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3812321/ Fax: 236. 3825853
Website: http://www.fad.danang.gov.vn/. Email: sngv@danang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối ngoại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Ông Nguyễn Xuân Bình

Giám đốc 0236.3825854

binhnx@danang.gov.vn

Các Phó giám đốc:

1. Bà Lê Thị Thu Hạnh

Điện thoại: 236. 3889965

Email: hanhltt@danang.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Anh

Điện thoại: 236.3871779

Email: anhnt2@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên  môn

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

236. 3821878

2

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

236. 3822253

3

Phòng Hợp tác quốc tế

236. 3817097

4

Phòng Quản lý biên giới - Lễ tân đối ngoại

236. 3812321

5

Thanh tra Sở

236. 3822188

Các đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ:

1. Trung tâm Phục vụ Đối ngoại

 Địa chỉ: 472 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3552 346

Email: scedfa@danang.gov.vn; scedfa@dng.vnn.vn

Website: www.scedfa.com.vn

2. Văn phòng đại diện thành phố tại Tokyo Nhật Bản

Địa chỉ: Tầng 25, Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại: 236. 3889543

Website: http://japan-danang.org/

Email: japandanang@danang.gov.vn

3. Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Việt Nam - Ấn Độ

Địa chỉ: 06 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 236. 3889 910/ Fax: 236. 3898818

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT