Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: Tầng 20 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 236. 3827616/  Fax: 236. 3822957 

Website: https://ldtbxh.danang.gov.vn/.

Chức năng nhiệm vụ:

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tin lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: Nguyễn Đăng Hoàng
Điện thoại cơ quan: 0236.3825947
Điện thoại di động: 0905.177.678 
Email: hoangnd1@danang.gov.vn

Các Phó Giám đốc:

1. Nguyễn Thế Tuân
Điện thoại cơ quan: 0236.3553525
Điện thoại di động: 0916.16.16.16
Email: tuannt@danang.gov.vn

2. Nguyễn Thành Nam
Điện thoại cơ quan: 0236.3825948
Điện thoại di động: 0983.931.345
Email: namnt1@danang.gov.vn    

3. Nguyễn Thị Thu Hương
Điện thoại cơ quan: 0236.3823409
Điện thoại di động: 0905.241.440
Email: huongntt2@danang.gov.vn

Các phòng ban chuyên môn:

TT

Phòng, ban

Điện thoại

1

Văn phòng Sở

0236. 3827616

2

Phòng Chính sách việc làm

0236. 3822022

3

Phòng Dạy nghề

0236. 3871819

4

Phòng Người có công

0236. 3825949

5

Phòng Bảo trợ xã hội, trẻ em

0236. 3827407

6

Phòng Kế hoạch tài chính

0236. 3871028

7

Thanh tra Sở

0236. 3827617

8 Phòng, chống tệ nạn xã hội  

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

1.  Trung tâm Bảo trợ xã hội

Địa chỉ: Tổ 8, Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

2.  Trung tâm Phụng dưỡng Người có công cách mạng

Địa chỉ: 64 Phan Tứ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3836175

3.  Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần

Địa chỉ: Tổ 8, Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3737304

4. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 278 Âu Cơ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3821359

5. Cơ sở xã hội Bầu Bàng

Địa chỉ: Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3796019

6. Làng Trẻ em SOS Đà Nẵng

Địa chỉ: Đường Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3836199

7. Trung tâm Công tác xã hội

Địa chỉ: 64 Đống Đa, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3818787

8. Trường PTTH Hermann Gmeiner

Địa chỉ: 228/5 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3951308

9. Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 26 Trung tâm Hành chính thành phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236. 3825948

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT