Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

- Địa chỉ: Lô A17, đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3666117 

- Điện thoại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 0236.3666100

- Fax: 0236 3830015

- Email: dhpiza@danang.gov.vnĐị

*Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Trưởng ban: VŨ QUANG HÙNG

ĐT:                        ; Email:

2. Phó Trưởng Ban: TRẦN VĂN TỴ

ĐT:  0914263232; Email: tytv@danang.gov.vn

3. Phó Trưởng ban: THÁI NGỌC TRUNG

ĐT:  0905040302; Email: trungtn@danang.gov.vn

4. Phó Trưởng ban: NGUYỄN CÔNG TIẾN

ĐT: 236. 3834267; Email: tiennc@danang.gov.vn

*Vị trí pháp lý và chức năng

1. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là khu công nghệ cao, khu công nghiệp); quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan trong công tác quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4. Tên giao dịch quốc tế: Danang Hi-Tech Park and Industrial Zones Authority.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT