Công văn số 9718/UBND-QLĐTh ngày 21/11/2012 của UBND thành phố v/v xử lý kiến nghị cấp nước cho các hộ nằm trong dự án KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 trước đấy
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác