Hòa Vang ra quân tuyên truyền cải cách hành chính
Sáng ngày 19/11, Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ cải cách hành chính huyện Hòa Vang tổ chức ra quân tuyên truyền cải cách hành chính và khảo sát mức độ hài lòng của công dân về giải quyết các thủ tục hành chính tại huyện năm 2016.
Theo đó, 18 thành viên trong Đội sẽ chia thành 03 nhóm trực tiếp đến tận nhà công dân đã thực hiện các thủ tục hành chính về xây dựng và đất đai trong năm 2016 trên địa bàn 11 xã để tuyên truyền, phổ biến Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung trên địa bàn quận huyện, xã phường của UBND thành phố. 
Đồng thời hướng đăng ký dịch vụ công trực tuyến và khảo sát mức độ hài lòng của người dân về chất lượng phục vụ tại bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông” của huyện và các xã. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đội Thanh niên tình nguyện sẽ tổng hợp, phân tích và tham mưu UBND huyện Hòa Vang các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp.
 Phạm Hùng
 
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác