Thu hút 27 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp
Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng, 9 tháng đầu năm 2014, các khu công nghiệp của thành phố đã thu hút 27 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng và 16,3 triệu USD.

Ban quản lý các Khu công nghiệp cũng cho biết doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tính đến 30/8/2014 đạt 7.082.402 tỷ đồng; Thuế thu nội địa 2.846,074 tỷ đồng (dự án trong nước) và 829,101 tỷ đồng (dự án FDI); Thuế xuất nhập khẩu đạt 5.468 tỷ đồng (dự án trong nước) và 121,203 tỷ đồng (dự án FDI). 

Đặc biệt,  tháng 10/2014, Ban Quản lý đã cấp giấy phép đầu tư cho 02 dự án có quy mô vốn lớn đầu tư vào Khu công nghiệp là Công ty TNHH MTV MASAN Đà Nẵng đầu tư Nhà máy sản xuất và Trung tâm phân phối tại miền Trung với tổng số vốn đầu tư 400 tỷ đồng, Công ty TNHH một thành viên ống thép Hòa Phát Đà Nẵng đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ống thép với tổng số vốn đầu tư 255 tỷ đồng tại KCN Hòa Khánh.
 
NGỌC HIÊN
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT