Ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử
Sáng ngày 28/10, tại Hà Nội, UBND thành phố Đà Nẵng vả Cổng thông tin điện tử Chính phủ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014 - 2016 về công tác thông tin truyền thông, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử trên các lĩnh vực truyền thông, quảng bá thông tin; kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với hệ thống thông tin của UBND thành phố Đà Nẵng; trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực.

Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm quản lý, cung cấp thông tin kịp thời về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng; mở rộng kết nối mạng thông tin điều hành tác nghiệp (LAN) của UBND thành phố Đà Nẵng vào mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ bảo đảm sẵn sàng triển khai hệ thống thông tin hành chính điện tử của Chính phủ và chính quyền các cấp trên cơ sở tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có của UBND thành phố Đà Nẵng;  phối hợp tổ chức xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt 4 cấp hành chính từ Trung ương đến địa phương, nhằm thiết lập các ứng dụng để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Võ Duy Khương nhấn mạnh, về phía UBND thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống; chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai đúng theo nội dung cam kết. UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Cổng thông tin điện tử Chính phủ có khảo sát và phương án triển khai tốt nhất tại địa phương, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho địa phương khi cần thiết.

Sáng cùng ngày, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND tỉnh Nam Định và UBND tỉnh Hải Dương. Tính đến nay, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 21 địa phương  để triển khai công tác thông tin truyền thông, kết nối hệ thống hành chính điện tử.
 
HỘI AN
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác