Cải cách hành chính đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương về những nội dung công việc được nêu trong Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội ngày 26/11/2010 về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác cải cách TTHC thời gian qua.

Tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố tham gia họp trực tuyến với Chính phủ.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc nghiêm túc của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, công tác kiểm soát TTHC trong một thời gian ngắn đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tư tưởng cải cách TTHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã và đang từng bước trở thành hiện thực trong toàn bộ hệ thống cơ quan hành pháp từ Trung ương xuống địa phương, bước đầu được sự đón nhận tích cực của nhân dân, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp. Đến nay, đã có 24/24 các bộ, ngành và 62/63 địa phương đã triển khai việc thành lập Phòng Kiểm soát TTHC hoặc bộ phận kiểm soát TTHC đặt tại Văn phòng bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

Với sự chủ động, tích cực của Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngàng liên quan, quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát TTHC một cách chặt chẽ từ khâu dự thảo đến việc thực thi đã được thể chế hóa, tạo khung pháp lý tương đối đồng bộ cho việc tổ chức và hoạt động kiểm soát TTHC tại Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Nhiều bộ, ngành đã hoàn thành việc sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy chế, quy trình phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2011 và kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC của bộ, ngành, địa phương. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2011, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền để đơn giản hóa 3037 TTHC trên tổng số khoảng 4800 TTHC phải đơn giản hóa, đạt tỉ lệ 63%. Về phía các địa phương, triển khai phương án đơn giản hóa TTHC đã được phê duyệt trên cơ sở kết quả tự rà soát TTHC trong khuôn khổ Đề án 30, đến nay, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để thực thi phương án đơn giản hóa của 3636 TTHC đang được thực hiện tại các sở, ngành, UBND cấp quận, huyện, phường, xã.

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chậm trễ hoặc thực hiện chưa nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, công khai và minh bạch các TTHC; việc cập nhật những TTHC này trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; việc đánh giá tác động các quy định về TTHC trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc thực thi phương án đươn giản hóa TTHC; chế độ thông tin báo cáo,…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương phải coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là việc làm thường xuyên, liên tục. Cải cách TTHC không chỉ dừng lại ở việc sửa đổi được bao nhiêu quy định mà vấn đề cốt lõi là bộ máy hành chính phải phục vụ người dân được tốt hơn, chất lượng hệ thống thể chế, nhất là thủ tục phải được nâng cao, môi trường kinh doanh phải được cải thiện mạnh mẽ, nguồn lực xã hội phải được sử dụng hiệu quả, giúp xã hội tiết kiệm được hàng nghìn, hàng vạn giờ công lao động để thực hiện TTHC mỗi năm.

NGỌC THÀNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác