Cải cách hành chính tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn
Hai đề án một cửa liên thông liên quan đến việc đăng ký giấy phép kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp được UBND thành phố ký ban hành và một cuộc hội thảo về hoàn thiện hệ thống theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng được tổ chức vào cuối tuần qua, một lần nữa cho thấy quyết tâm của chính quyền thành phố đối với công tác cải cách hành chính, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực quản lý của bộ máy và cải thiện môi trường kinh doanh của Đà Nẵng.

Thay đổi quy trình đánh giá công tác cải cách hành chính

Hội thảo hoàn thiện hệ thống theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại thành phố Đà Nẵng do Sở Nội vụ thành phố tổ chức đã đưa ra đánh giá rất khách quan về công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố trong thời gian qua: một mặt CCHC đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tuy nhiên tiến độ CCHC ở một số nội dung vẫn còn chậm, chưa theo kịp với yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Nguyên nhân chính được chỉ ra do hệ thống giám sát, đánh giá CCHC chưa thực sự khoa học, mới chỉ dừng lại ở mức các cơ quan, đơn vị tự đánh giá theo hướng báo cáo thành tích mà chưa tập trung phân tích nguyên nhân hạn chế để tìm ra giải pháp. Do đó, cần phải có sự thu thập, phân tích tổng hợp ý kiến đánh giá của tổ chức công dân đối với dịch vụ hành chính công.

Giải pháp đưa ra là thay đổi quy trình đánh giá, xây dựng bộ chỉ số đánh giá (thuộc các lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính) khoa học, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.

Giám đốc Sở Nội vụ cũng cho biết thêm trong thời gian tới, Sở Nội vụ cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tiến hành khảo sát, so sánh và xếp hạng mức độ hài lòng của công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn thành phố.

Có thể nói, thông qua công tác kiểm tra, giám sát sẽ giúp hoàn thiện và nâng cao hơn nữa công tác cải cách hành chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan Nhà nước. Một cơ quan, tổ chức độc lập để đánh giá, kiểm tra và giám sát thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước như sự phối hợp hiện nay giữa Sở Nội vụ với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội thành phố là hết sức cần thiết, đặc biệt đối với việc cung cấp các dịch vụ công cho tổ chức, công dân và thiết nghĩ cũng cần thêm sự tham gia của các tổ chức chuyên môn, các chuyên gia đầu ngành về cải cách hành chính vào quá trình kiểm tra và đánh giá này.

Giảm thiểu thời gian đi lại, chi phí của người dân và nhà đầu tư

Trước đây, thủ tục đăng ký kinh doanh cũng như thủ tục đầu tư đối với các dự án FDI vào các khu công nghiệp được thực hiện từng bước với sự tham gia của nhiều cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Cảnh người dân, nhà đầu tư bắt buộc phải đến từng cơ quan để làm thủ tục, “chầu chực” đi lại nhiều lần để được cầm trên tay giấy phép kinh doanh hay giấy phép đầu tư thực sự là một hành trình thử thách tính kiên nhẫn của người dân và nhà đầu tư. Và tệ nhũng nhiễu, gây khó dễ của các cán bộ thực thi công vụ có thể nói cũng từ đây mà ra.

Vì vậy, khi người dân và nhà đầu tư chỉ phải nộp hồ sơ và nhận giấy phép tại một đầu mối duy nhất, còn các cơ quan có trách nhiệm phải phối hợp với nhau để giải quyết thủ tục theo đề án một cửa liên thông là một bước tiến quan trọng đối với tiến trình cải cách hành chính của chính quyền thành phố. Cũng là thể hiện trách nhiệm phục vụ của các cơ quan hành chính đối với yêu cầu của người dân, nhà đầu tư nhằm giảm thiểu tối đa thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân, nhà đầu tư và trên hết là một môi trường kinh doanh lành mạnh.

Đà Nẵng đang làm tất cả để nâng cao hơn nữa công tác cải cách hành chính, và cũng để thực hiện cam kết của lãnh đạo thành phố trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đến Đà Nẵng làm ăn, tạo một môi trường kinh doanh hấp dẫn nhất Việt Nam. Đó cũng chính là câu trả lời vì sao Đà Nẵng liên tục dẫn đầu cả nước 3 năm liền về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

HỘI AN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác