Trả lời ý kiến của cử tri quận Sơn Trà
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa VIII dự kiến diễn ra vào ngày 8, 9 - 10/7, UBND thành phố đã trả lời ý kiến của cử tri quận Sơn Trà đặt ra tại kỳ họp thứ 8. Cổng Thông tin điện tử thành phố xin trích lược một số vấn đề đang được cử tri quận Sơn Trà quan tâm.

Về lĩnh vực quy hoạch, XDCB, giải toả đền bù và bố trí tái định cư
1. Qua cơn bão số 11, một số đoạn bờ kè chắn sóng trên tuyến đường Hoàng Sa từ phường Thọ Quang đến phường Phước Mỹ đã bị sạt lở, hư hại nhiều. Đề nghị thành phố quan tâm khắc phục và làm kè chắn sóng toàn tuyến (Cử tri phường Mân Thái, phường Thọ Quang, phường Phước Mỹ).

Qua các đợt mưa bão cuối năm 2013 đã làm hư hỏng một số đoạn kè và một số vị trí chưa xây dựng kè bị xâm thực nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết cấu nền mặt đường công trình đường ven biển. Để khắc phục những hư hỏng do mưa bão năm 2013 gây ra và đầu tư các đoạn kè còn lại để bảo về đường Sơn Trà - Điện Ngọc, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Ban QLDA Hạ tầng giao thông đô thị tổ chức triển khai khắc phục những đoạn kè bị hư hỏng và gia cố những vị trí bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nền đường du lịch ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc, với kinh phí 3,9tỷ đồng. Việc khắc phục các đoạn kè nêu trên đã hoàn thành trong tháng 3/2014.

- Đối với việc đầu tư các đoạn kè còn lại (khoảng 1.540m), UBND thành phố đã có chủ trương (Công văn số 4417/UBND-QLĐTư ngày 26/5/2014): Đối với việc đầu tư đoạn Kè (từ Km8+198,67-Km8+298,67 và Km8+816,88-Km9+200,59). Tổng chiều dài 02 đoạn: 383,71m, Kinh phí khoảng 11,51tỷ (đoạn xung yếu có khả năng bị sạt lở tiếp trong mùa mưa bão năm 2014): Cho phép đầu tư trong năm 2014 – 2015 từ nguồn Ngân sách thành phố. Đối với các đoạn còn lại (khoảng 1156,3m): Sẽ đầu tư trong những năm tiếp theo và Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (làm chủ đầu tư) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập thủ tục xin vốn Trung ương để đầu tư theo Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006.

2. Khu vực Mỹ Quang 3 (khu đường đất đỏ) thuộc dự án đường Lâm Hoành, hiện nay bị ô nhiễm nặng, cơ sở hạ tầng, nhà cửa nhân dân đã xuống cấp trầm trọng nhưng do thuộc khu vực giải tỏa nên không thể nâng cấp, sửa chữa. Đề nghị UBND thành phố hủy bỏ dự án, xây dựng cống thoát nước để khu vực không bị ngập úng, ô nhiễm, tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống (Cử tri phường Phước Mỹ).

Khu vực Mỹ Quang 3 (đường đất đỏ) phường Phước Mỹ thuộc 02 dự án: Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Công Trứ (phía Bắc đường Võ Văn Kiệt) và Khu dân cư phía Tây Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm (phía Nam đường Võ Văn Kiệt), không thuộc dự án đường Lâm Hoành như cử tri phản ánh. Hiện nay, đoạn đường đất đỏ này chưa có hệ thống thoát nước.

Liên quan đến dự án Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Công Trứ, UBND thành phố đã thống nhất theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 34/SKHĐT-XDCB ngày 07/01/2014 theo hướng rà soát, kiểm tra tính khả thi của dự án, giao cho Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát quy hoạch tuyến đường 45m (nối từ đường Nguyễn Phan Vinh đến đường Hồ Xuân Hương), bao gồm cả Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Công Trứ nêu trên (Công văn số 503/UBND-QLĐTư ngày 16/01/2014). Hiện nay, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan đang nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Công Trứ theo hướng giữ lại chỉnh trang, chỉ thực hiện nâng cấp, cải tạo đoạn đường đất đỏ, trong đó đề xuất cụ thể phương án quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khu vực để chỉnh trang đô thị, xử lý thoát nước.

Đối với dự án Khu dân cư phía Tây Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm, UBND thành phố đã có Công văn số 1726/UBND-QLĐTư ngày 05/3/2014, giao cho Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên kiểm tra, đề xuất việc đầu tư xây dựng trước, đoạn đường đất đỏ thuộc dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, dùng nguồn vốn dự án Phát triển bền vững. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang tổng hợp ý kiến của các đơn vị, rà soát tổng mức đầu tư dự án.

Liên quan đến việc triển khai dự án Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Thoại nối dài (nay là đường Lâm Hoành): UBND thành phố đã có chủ trương giãn tiến độ triển khai thực hiện do điều kiện nguồn vốn ngân sách thành phố còn khó khăn (Công văn số 4456/UBND-QLĐTư ngày 29/5/2013).

Về lĩnh vực giao thông vận tải, điện, nước

1. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án Bạch Đằng Đông thảm nhựa đường khu B2.4; B2.2; B2.1 và lắp bóng điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông (Cử tri phường Nại Hiên Đông).

Qua kiểm tra thực tế tại các khu B2.4, B2.2, B2.1 khu dân cư An Hòa 4 thì mật độ xây dựng nhà ở trung bình là 40%, chưa đạt điều kiện tối thiểu 70% theo quy định tại Công văn số 997/UBND-QLĐTư ngày 24/02/2012 của UBND thành phố, nên chưa đủ điều kiện để triển khai thi công thảm nhựa và chưa đạt điều kiện tối thiểu 50% theo quy định tại Công văn số 9767/UBND-QLĐTư ngày 21/11/2012 của UBND thành phố, nên chưa đủ điều kiện để triển khai đầu tư hệ thống điện chiếu sáng.

2. Việc thi công Trung tâm Văn hóa Thể thao khu vực miền Trung và Tây Nguyên, gây ra các vết nứt nhà ở của các hộ dân xung quanh. Đề nghị thành phố có hướng chỉ đạo các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý và bồi thường thiệt hại cho các hộ dân (Cử tri phường An Hải Bắc).

Đến nay, theo báo cáo của Nhà thầu thi công còn 37 hộ trong đó: 21 hộ đã tiến hành tương thảo nhưng không thống nhất được giá trị bồi thường và 16 hộ khiếu nại Đợt 3 (ở xa công trình nên chưa được chủ đầu tư xem xét).

Về lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, chính sách xã hội:

1. Hiện nay, các chức danh Chủ tịch Hội Từ thiện, Hội Khuyến học phường, xã không có phụ cấp; Ban Bảo vệ dân phố, dân phòng phụ cấp quá thấp. Đề nghị UBND thành phố quan tâm đối với các chức danh trên (Cử tri phường Phước Mỹ, phường Mân Thái)

- Đối với chức danh Chủ tịch Hội Từ thiện, Hội Khuyến học phường, xã: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách, tại các hội thì chế độ thù lao với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước chỉ thực hiện với các hội có tính chất đặc thù.

Căn cứ tình hình thực tế tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố chỉ thực hiện chế độ thù lao từ ngân sách nhà nước đối với 17 hội cấp thành phố, đã được Chủ tịch UBND thành phố công nhận là Hội có tính chất đặc thù, hoạt động trong phạm vi thành phố tại Quyết định số 10683/QĐ-UBND ngày 13/12/2011

Do Hội Từ thiện, Hội Khuyến học phường, xã không được công nhận là hội có tính chất đặc thù nên không có cơ sở thực hiện chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội từ nguồn ngân sách nhà nước theo Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg.

- Đối với Ban bảo vệ dân phố:

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố thì Bảo vệ dân phố là lực lượng quần chúng tự nguyện, làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, được thành lập ở các phường, thị trấn (sau đây gọi chung là phường) nơi bố trí lực lượng Công an chính quy, do Ủy ban nhân dân phường quyết định thành lập. Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do Ủy ban nhân dân phường chi trả. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và cân đối nguồn ngân sách của từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định mức phụ cấp cho từng chức danh Bảo vệ dân phố ở địa phương mình.

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 3092/TT-HĐND ngày 19/4/2011, ngày 26/4/2011 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3554/QĐ-UBND v/v phê duyệt tổ chức bộ máy, định biên lực lượng và mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố, trong đó đã có qui định mức phụ cấp hàng tháng theo từng chức danh: Trưởng ban 648.000 đồng/tháng; Phó trưởng ban 518.400 đồng/tháng; Ủy viên 259.200 đ/tháng. Ngoài ra, được hỗ trợ kinh phí trang bị quần áo, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy, so với mức lương cơ sở hiện tại thì phụ cấp của Trưởng ban bảo vệ dân phố tương ứng hệ số là 0,56 và Phó trưởng ban là 0,45 lần lương cơ sở là phù hợp so với phụ cấp của một số người hoạt động không chuyên trách dưới phường, xã và khả năng của ngân sách.

- Đối với lực lượng dân phòng:

Căn cứ Quyết định số 7661/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND thành phố về xây dựng lực lượng dân quân thường trực và lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra ban đêm để phòng chống tội phạm, quản lý an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong tình hình mới và ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND TP tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 7661/QĐ-UBND (Thông báo số 343/TB-VP ngày 07/11/2013), theo đó mỗi phường, xã thành lập đội dân phòng với số lượng 24 người/phường, xã và mức bồi dưỡng 50.000 đồng/người/đêm, thực hiện theo chế độ tuần tra luân phiên vào tất cả các đêm trong tháng, đảm bảo 50% quân số mỗi đêm. Ngoài ra, hàng năm được đảm bảo kinh phí trang bị quần áo, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố chủ trì rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 103/2000/QĐ-UB ngày 19/9/2000 về quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn công nhận và chế độ chính sách đối với lực lượng dân phòng thành phố Đà Nẵng để thống nhất việc quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng này (Công văn số 3350/UBND-NCPC ngày 25/4/2013, Thông báo số 343/TB-VP ngày 07/11/2013 và Công văn số 330/UBND-NCPC ngày 10/01/2014).

2. Việc cắt giảm 50% phụ cấp cho người bị ảnh hưởng chất độc hóa học không được thông báo rộng rãi nên những người hưởng phụ cấp không biết, gây hoang mang. Đề nghị UBND thành phố tổ chức giám định lại mức độ ảnh hưởng chất độc hóa học để có phụ cấp thích đáng hơn. (Cử tri phường An Hải Đông)

 Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 42, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 7655/UBND-VX ngày 30/8/2013 đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý để thành phố Đà Nẵng tiến hành điều chỉnh trợ cấp chất độc hóa học kể từ tháng 9 năm 2013 và không thực hiện truy thu đối với những trường hợp sau khi điều chỉnh có mức trợ cấp thấp hơn. Trước khi điều chỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị triển khai tập huấn, có văn bản hướng dẫn, đồng thời trích nội dung điều chỉnh trợ cấp chất độc hóa học theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ gửi các địa phương niêm yết công khai tại phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện và trụ sở UBND xã, phường để đối tượng chính sách được rõ.

Về việc đề nghị giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do nhiễm chất độc hóa học để có mức trợ cấp thích đáng hơn. Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn tái khám đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị bệnh tiểu đường đã biến chứng nặng hoặc mắc cùng lúc nhiều loại bệnh theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH. Hiện nay, đang chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trường THPT Lê Quý Đôn là trường được đầu tư và có nhiều ưu đãi cho học sinh và được đánh giá là trường có công tác dạy và học tốt nhất của thành phố. Tuy nhiên, kết quả thật sự thì cử tri không được biết. Đề nghị thành phố kiểm tra, đánh giá lại chất lượng dạy và học, cũng như đầu ra của Trường Lê Quý Đôn có hiệu quả hơn các trường THPT khác không? (Cử tri phường An Hải Đông).

Tính từ thời điểm trường được đầu tư theo hướng trọng điểm, nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, là nơi đào tạo chất lượng mũi nhọn ở bậc THPT của ngành Giáo dục thành phố. Chất lượng, cũng như đầu ra của học sinh nhà trường luôn vượt trội so với các trường THPT khác trên địa bàn thành phố. Cụ thể qua một số kỳ thi của năm học 2012 – 2013 như sau: Tỷ lệ đỗ Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Lê Quý Đôn : 100% đỗ tốt nghiệp; Phan Châu Trinh 100%; Hoàng Hoa Thám 100%

Kỳ thi tuyển sinh đại học: - Lê Quý Đôn: Xếp hạng 8 toàn quốc. Điểm trung bình 3 môn thi là 22.06; 100% học sinh đỗ đại học. 9 HS đỗ thủ khoa, 36 HS tuyển thẳng và 05 học sinh ưu tiên xét tuyển thẳng. THPT Phan Châu Trinh: Xếp hạng 93 toàn quốc. Điểm trung bình 3 môn thi là 17.80; 57,73 % học sinh đỗ ĐH; 7 HS đỗ thủ khoa. THPT Hoàng Hoa Thám: Xếp hạng 221 toàn quốc. Điểm trung bình 3 môn thi là 15,82; 7 HS đỗ thủ khoa.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Lê Quý Đôn: 67 giải (20 giải II, 32 giải III, 15 giải KK). Phan Châu Trinh: 01 giải II môn tiếng Pháp. Hoàng Hoa Thám: Không có HS được chọn tham gia

Từ những kết quả nêu trên, có thể thấy, hơn 10 năm qua, kể từ khi được thành phố đầu tư theo định hướng chất lượng cao, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã có bước phát triển nhanh, đạt được những thành tích khả quan, cả về chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, trở thành một trong những trường dẫn đầu trong hệ thống trường chuyên cả nước, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp quản lý đánh giá cao, là một trong những mô hình để các trường THPT chuyên khác trong cả nước học tập kinh nghiệm. Chủ trương đầu tư xây dựng trường chuyên chất lượng cao của thành phố hoàn toàn phù hợp với định hướng về phát triển hệ thống trường THPT chuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay. Hiện nay, nhiều học sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sau khi tốt nghiệp đã về công tác tại Đà Nẵng và bước đầu cũng đạt được một số kết quả nhất định.

Về lĩnh vực vệ sinh, môi trường

1. Hệ thống cống thoát nước của đường Phó Đức Chính đã xuống cấp, không đảm bảo thoát nước khi trời có mưa, nên thường xuyên tràn ra mặt đường, gây ngập nước trên tuyến đường này. Đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư lại hệ thống cống nói trên (Cử tri phường Mân Thái).

Đường Phó Đức Chính hiện nay là đường bê tông nhựa, lề đất, chưa có hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, tuyến đường này có cao trình hiện trạng cao hơn rất nhiều so với khu vực lân cận phía Đông tuyến đường nên chỉ có hiện tượng đọng nước cục bộ tại những vị trí mặt đường bị võng (chiều sâu đọng nước khoảng 5-15cm, không bị ngập úng trên diện rộng).

Việc đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo tuyến đường đã được UBND thành phố phê duyệt quy mô đầu tư tại Công văn số 3268/UBND-QLĐTư ngày 18/4/2014 với kinh phí 12,2tỷ đồng. Thời gian thực hiện năm 2014 - 2015 (Kế hoạch vốn năm 2014 bố trí 50 triệu đồng làm công tác chuẩn bị đầu tư).

2. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của khu nhà số 3, số 4 Chung cư Nại Hiên Đông 2, quận Sơn Trà chưa được đấu nối ra cống chính của đường Khúc Hạo nên nước thải sinh hoạt của các hộ dân đổ dồn vào vùng thấp trũng phía sau chung cư, tạo thành một vùng nước ứ đọng khá rộng, là nơi phát sinh muỗi và gây ô nhiễm môi trường khu vực. (Cử tri phường Nại Hiên Đông).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1738/SXD-QLHT ngày 08/4/2014 chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư kiểm tra, xử lý dứt điểm việc đấu nối thoát nước của Khu nhà số 3, số 4 Chung cư Nại Hiên Đông 2 vào hệ thống thoát nước thành phố.

Hiện nay, Quản lý nhà chung cư đang lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đối với Công trình: Sửa chữa, cải tạo 18 khu chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó hạng mục Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của khu nhà số 3, số 4 Chung cư Nại Hiên Đông 2 nằm trong Công trình này, Công ty sẽ tiến hành khắc phục trong năm 2014.

TRUNG KIÊN (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT