Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố
Chủ tịch UBND thành phố

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Đức Thơ
- Ngày sinh: 10/04/1962.
- Quê quán: Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Anh văn, Thạc sĩ quan hệ công chúng.

- Chức vụ:
+ Phó Bí thư Thành ủy;
+ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Tóm tắt quá trình công tác:
 
+ 1995 -2001: Giám đốc công ty Seatecco.
+ 2001 – 2006: Phó Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất thành phố Đà Nẵng.
+ 2006 – 2009: Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Ngũ Hành Sơn.
+ 1/2010: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ 10/2014: Phó Chủ tịch UBND thành phố, 
+ 26/01/2015: Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Nhiệm vụ: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác của UBND thành phố, các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND, của các thành viên UBND thành phố và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.


Các Phó Chủ tịch UBND thành phố

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Kỳ Minh
-Ngày sinh: 01/05/1971.
-Quê quán: Hòa Liên, Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
-Dân tộc: Kinh.
-Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính, lưu thông tiền tệ, tín dụng; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản lý và kinh doanh Công nghiệp.

- Chức vụ:
+ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

- Tóm tắt quá trình công tác:
+1995 - 2008: Công tác tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
+2008 – 2014: Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội thành phố Đà Nẵng.
+ 6/2014 – 12/2015: Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
+ 29/12/2015: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ:

Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại; Dịch vụ Logistic; Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); Cải tạo, phát triển lưới điện phân phối của thành phố; Thủy sản nông lâm; Phát triển nông thôn, miền núi; Thống kê; Ngoại vụ; Kinh tế đối ngoại (trừ Phi chính phủ nước ngoài); xúc tiến đầu tư; Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách; Chương trình Biển Đông hải đảo; Chương trình Tam Nông; Kinh tế biển; Khí tượng thuỷ văn; Phòng cháy chữa cháy; Phòng chống cháy rừng; Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn; hợp tác vùng, liên vùng; Tổng hợp, phân tích, dự báo và báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố theo định kỳ.

Theo dõi, chỉ đạo toàn bộ công tác liên quan đến dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng; Dự án khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao và Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung (kể cả giải tỏa đền bù và đầu tư hạ tầng).

Phó Chủ tịch Trần Văn Miên

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Miên
- Ngày sinh: 1‎5/11/1962
- Quê quán: Xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
- Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế.

- Chức vụ:
+ Thành ủy viên.
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Tóm tắt quá trình công tác:
+ 04/2002 - 03/2008: Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng
+ 03/2008 - 04/2009: Phó giám đốc Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng.
+ 04/2009 - 6/2016: Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.
+ 07/2016: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ:
Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); Tài chính, ngân sách; Ngân hàng, Giá cả, Thuế, Hải quan, Kiểm toán Nhà nước; Thị trường chứng khoán; Dự trữ quốc gia; Bảo hiểm xã hội; Đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; Phê duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh

Lê Trung Chinh
- Ngày sinh: 20/02/1969
- Quê quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
- Dân tộc: Kinh.
- Trình độ học vấn: Tiến sỹ giáo dục; Cử nhân sư phạm Toán

- Chức vụ:
+ Thành ủy viên;
+ Phó Chủ tịch UBND thành phố.

- Tóm tắt quá trình Công tác
+ 4/2007 - 6/2010: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 7/2010 - 02/2016: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ 3/2016 - 12/2018: Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn;
+ 19/12/2018: Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

- Nhiệm vụ:
Phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng (theo nội dung được phân công giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch); Khoa học và công nghệ; Du lịch; Văn hóa; Thể dục - Thể thao; Phát thanh - Truyền hình; Y tế; Giáo dục và đào tạo; Báo chí, xuất bản; Bưu chính, viễn thông; Dân số, gia đình và trẻ em; Chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo; Lao động - việc làm; Phi chính phủ nước ngoài; Công tác xã hội hóa; Sáng tạo khởi nghiệp; Phổ biến và giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng; Tôn giáo; Công tác dân tộc; Các hội và các vấn đề về xã hội khác.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT