Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 39

Chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa đường Hoàng Sa - Khu vực bán đảo Sơn Trà; Chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư, gia cố hệ thống kẻ dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp; Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng về thực hiện công tác cải cách hành chính; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã; Thực hiện quản lý tình hình gia súc thả rông trên địa bàn thành phố là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 25-9 đến 29-9-2023.

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử