Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, kiên quyết ngăn chặn các nguồn lây

Ngày 14-1, UBND thành phố ban hành Công văn số 197/UBND-SYT yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tiếp tục tăng cường, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, theo Công điện ngày 5-1-2021 của Thường trực Ban Bí thư, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cộng tác phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng.