Hệ thống thông tin đất đai thành phố đã được khôi phục và hoạt động trở lại
Đăng ngày 15-05-2024 14:08, Lượt xem: 21

Ngày 15-5, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông tin chính thức về sự cố Hệ thống thông tin đất đai thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 6-5, trong quá trình vận hành Hệ thống thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thành phố phát hiện Hệ thống sao lưu dữ liệu đất đai bị nhiễm mã độc, làm ảnh hưởng đến công tác xử lý hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn thành

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường báo cáo nhanh về Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cách ly toàn bộ hệ thống, ngừng cung cấp các dịch vụ, bao gồm dịch vụ thông tin đất đai để tiến hành rà soát và đánh giá nguồn lây nhiễm, mức độ an toàn thông tin, độ tin cậy dữ liệu để có giải pháp xử lý phù hợp.

Trong thời gian xử lý sự cố, Sở đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký tại các quận, huyện tập trung nguồn lực, sử dụng các nguồn hồ sơ, tài liệu giấy và dữ liệu dự phòng, áp dụng các biện pháp phù hợp để xử lý hồ sơ đảm bảo tính liên tục, kịp thời.

Tuy nhiên, một số đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm quy trình xử lý hồ sơ trong trường hợp khẩn cấp theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ so với quy định. Về việc này, Lãnh đạo Sở đã chấn chỉnh và chỉ đạo xử lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân trong mọi tình huống.

Đối với thông tin phản ánh tại Bộ phận một cửa quận Cầm Lệ vào ngày 14-5, lãnh đạo Sở đã trực tiếp chỉ đạo triển khai giải quyết 230 hồ sơ đã được tiếp nhận trong thời gian xử lý sự cố.

Đến 10 giờ ngày 15-5, hệ thống cơ bản đã được khôi phục và hoạt động trở lại.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác