Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi)
Đăng ngày 15-05-2024 13:39, Lượt xem: 15

Sáng 8-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Duy Minh - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu

Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) gồm 10 chương, 78 điều, được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên 09 điều, sửa đổi 61 điều, giảm bớt 12 điều và bổ sung 09 điều mới trong tổng số 81 điều của Luật Công chứng năm 2014. Dự thảo Luật cơ bản giữ nguyên quy định của Luật Công chứng năm 2014 về phạm vi điều chỉnh, bao gồm các quy định về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý Nhà nước về công chứng. Tuy nhiên, các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh đều được sửa đổi, bổ sung khá cơ bản nhằm đảm bảo tính đồng bộ về thể chế, phù hợp với mục đích và quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật Công chứng (sửa đổi). 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý một số vấn đề nổi bật, nội dung về tiêu chuẩn bổ nhiệm công chứng viên; Đào tạo nghề công chứng (Điều 9), Tập sự hành nghề công chứng (Điều 10), Bổ nhiệm công chứng viên (Điều 11), Tạm đình chỉ hành nghề công chứng (Điều 13), Miễn nhiệm công chứng viên (Điều 14), Bổ nhiệm lại công chứng viên (Điều 15), Phòng công chứng (Điều 17), Thành lập Văn phòng công chứng (Điều 21), Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Điều 22), Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng (Điều 26), Tạm ngừng hoạt động Văn phòng công chứng (Điều 30), Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên (Điều 38), Thẩm quyền công chứng giao dịch về bất động sản (Điều 41), Địa điểm công chứng (Điều 43), Người có quyền đề nghị Tòa án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu (Điều 51), Cơ sở dữ liệu công chứng (Điều 63).

Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh đánh giá cao các ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu và đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp các ý kiến để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hoàn chỉnh dự thảo Luật.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác