Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 16
Đăng ngày 20-04-2024 20:46, Lượt xem: 66

Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất; Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Từ ngày 2 đến 6/7: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2; Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 15-4 đến 19-4-2024.

Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 15-4, UBND thành phố ban hành Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc Ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện quyết định hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố đối với các nội dung: Quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi được quy định tại Điều 25, Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ; Quyết định các mức bồi thường, hỗ trợ được quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm b khoản 3 Điều 33, khoản 3 và khoản 4 Điều 36, Điều 38, khoản 3 Điều 40 của Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15-3-2021 của UBND thành phố.

Đối với các dự án có tính đặc thù, đơn lẻ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết theo thẩm quyền.

Thời gian ủy quyền kể từ ngày ký Quyết định và có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2024.

Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bình đẳng giới

Ngày 15-4, UBND thành phố ban hành văn bản số 1947/UBND-SLĐTBXH về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2024.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về bình đẳng giới.

Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và địa phương được phân công trách nhiệm cụ thể phải chủ động theo dõi, rà soát, thống kê các chỉ tiêu, mục tiêu do đơn vị mình chủ trì thực hiện, dự báo khả năng đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu để kịp thời ban hành các giải pháp thực hiện phù hợp, đạt mục tiêu đề ra. Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu đang còn khoảng cách lớn so với chỉ tiêu đề ra đến năm 2025.

Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới; vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đa đạng hóa các hình thức truyền thông; giới thiệu các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín tại cộng đồng.

Đặc biệt, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 (từ ngày 15/11 đến 15/12/2024) thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với điêu kiện, tình hình cụ thế của từng sở, ngành, hội đoàn thế và địa phương.

Các cơ quan, đơn vị quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện hiệu quả các hoạt động, nhiệm vụ về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024, đảm bảo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Từ ngày 2 đến 6/7: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 (The 2nd Da Nang Asian Film Festival - DANAFF II) với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu châu Á” sẽ diễn ra từ ngày 2 đến hết ngày 6-7 tại Đà Nẵng. Liên hoan phim do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng các sở ngành của thành phố Đà Nẵng, công ty UniMedia, các tổ chức Việt Nam và quốc tế tổ chức.

Năm nay, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng gồm các sự kiện chính như: Lễ khai mac, Bế mạc tại Nhà hát Trưng vương, được truyền hình trực tiếp trên VTV và được tiếp sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, An ninh TV, các đài truyền hình địa phương và nền tảng số.

Cùng với đó là các chương trình chiếu phim dự thi ở các hạng mục "Phim Châu Á dự thi", "Phim Việt Nam dự thi"; chương trình chiếu phim không dự thi; chương trình "Điện ảnh Việt nam" ngày hôm nay; chương trình chiếu phim chủ đề về thành phố Đà nẵng do địa phương lựa chọn;...

Ngoài ra, Liên hoan phim còn có các Hội thảo, Tọa đàm như hai Hội thảo quốc tế với chủ đề “Hợp tác sản xuất phim - kinh nghiệm quốc tế và giải pháp phát triển” và “Điện ảnh Pháp và mối quan hệ với điện ảnh Việt Nam”, Tọa đàm quốc tế “Phong cách sáng tác của đạo diễn Đặng Nhật Minh”, Workshop “Ươm mầm tài năng”.

Thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2024 - 2030

Ngày 11-4, UBND thành phố ban hành văn bản số 91/KH-UBND về thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024 - 2030.

Chương trình với mục tiêu trẻ em chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

Cụ thể, phấn đấu 90% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2030.

Chương trình tập trung truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cơ sở giáo dục, cộng đồng và bản thân trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi, chú trọng cung cấp các thông tin về quyền trẻ em, kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi.

Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc, nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục, hảo vệ trẻ em thuộc các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp và các ngành, hội, đoàn thể liên quan.

Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình. Rà soát, đề xuất hoàn thiện, bổ sung các chính sách, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, Làng trẻ em SOS.

Tăng cường các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em; củng cố, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, vận động mọi nguồn lực xã hội, kinh nghiệm, sáng kiến để chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác