Triển lãm hình ảnh, thông tin Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đăng ngày 27-11-2023 15:15, Lượt xem: 394

Từ ngày 25-11 đến ngày 1-12-2023, UBND thành phố tổ chức Triển lãm hình ảnh, thông tin Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức tại tiền sảnh Trung tâm hành chính thành phố (24 Trần Phú, quận Hải Châu).


Triển lãm hình ảnh, thông tin Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức tại tiền sảnh Trung tâm hành chính thành phố để các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân biết và triển khai thực hiện.


Các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp xem thông tin về Quy hoạch thành phố.


Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; tích hợp và liên kết một cách khoa học với Nghị quyết số 26-NQ/TW và vận dụng đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nội dung Quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát. triển của thành phố đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đã được Bộ Chính trị ban hành về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết số 43-NQ/TW và đảm bảo tính liên kết, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực của thành phố, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của thành phố Đà Nẵng

 

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới; là nền tảng để tiếp tục khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng theo đúng định hướng và đạt được hiệu quả cao nhất trong thời gian sớm nhất.

 


Thành phố dự kiến 6 nhóm nội dung để triển khai Quy hoạch gồm: Thực hiện hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy hoạch; Hoàn thiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh liên kết vùng; Phát huy nguồn lực đất đai, quản lý phát triển đô thị và nông thôn; Huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch; Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư trên các lĩnh vực; Giám sát thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho thành phố Đà Nẵng; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Đà Nẵng tiếp tục tạo kỳ tích lần thứ hai về phát triển kinh tế - xã hội với các trụ cột gồm: Kinh tế tri thức với 02 mũi nhọn là công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp và công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; Du lịch gắn với sinh thái, văn hóa, tạo nên sự độc đáo, khác biệt, giá trị giá tăng; Trung tâm dịch vụ chất lượng cao với 02 mũi nhọn là cảng biển, cảng hàng không gắn với dịch vụ logistics và trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác