Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm
Đăng ngày 21-09-2023 13:44, Lượt xem: 50

Ngày 21-9, dưới sự chủ trì của Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, biểu quyết thông qua Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố Đà Nẵng bầu, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là cơ sở để HĐND thành phố tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố thảo luận, thông qua Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố Đà Nẵng bầu, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, thực thi chức trách, nhiệm vụ; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ và xử lý hệ quả đối với người lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, người được lấy phiếu gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban của HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố; không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất; trường hợp một người đã được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên, thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để HĐND thành phố bầu, có trách nhiệm trình HĐND thành phố tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất; trường hợp một người đã được lấy phiếu tín nhiệm cùng một lần với nhiều chức vụ thì thực hiện việc miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với các chức vụ đó.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đại biểu HĐND thành phố cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân thành phố thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu một cách thật dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác