Dấu ấn công tác Hội và phong trào nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018 – 2023 - Bài 1: Kết nạp hội viên mới, giới thiệu nông dân ưu tú kết nạp Đảng
Đăng ngày 18-09-2023 22:51, Lượt xem: 45

Với hơn 48.000 hộ nông dân, chiếm tỷ lệ 5% dân số thành phố, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho người nông dân, kết nạp hơn 12 ngàn hội viên mới. Qua đó, lựa chọn, giới thiệu các hội viên, nông dân ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết cho biết, Nông dân thành phố với hơn 48.000 hộ, chiếm tỷ lệ 5% dân số thành phố, chủ yếu tập trung trên địa bàn huyện Hoà Vang. Do vậy, công tác phát triển hội viên luôn được chú trọng.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phù hợp cho các đối tượng nông dân hiểu chủ trương, điều lệ Hội; xây dựng lực lượng hội viên nông dân cốt cán, làm nòng cốt cho các phong trào nông dân, góp phần tập hợp nông dân vào tổ chức Hội.

“Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 12.230 hội viên mới. Số lượng hội viên là chủ trang trại, gia trại, hộ kinh doanh trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ ngày càng tăng như: có 232 hội viên là chủ trang trại, gia trại, doanh nghiệp, HTX; 57 hội viên là sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học; 191 hội viên là trí thức trẻ”, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết thông tin.

Bên cạnh phát triển hội viên, Hội Nông dân thành phố đã xây dựng đề án sắp xếp bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ Hội theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”. Công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo thời gian, quy trình, chất lượng; đội ngũ cán bộ Hội các cấp được nâng cao về chất lượng.

Đến cuối nhiệm kỳ, có 100% cán bộ chuyên trách chủ chốt ở các cấp Hội có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn theo quy định; 100% tổ chức Hội xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chuyển biến tích cực. Trong 5 năm, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức 105 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 9.300 lượt cán bộ hội các cấp; quận, huyện hội phối hợp tổ chức 195 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác tuyên truyền cho 16.400 lượt cán bộ, hội viên ở cơ sở và chi, tổ hội.

Các cấp Hội đã thành lập 10 chi hội nông dân nghề nghiệp trực thuộc Hội Nông dân quận ở các phường không có Hội Nông dân cơ sở (quận Thanh Khê 5/5 phường, quận Hải Châu 5/9 phường), đồng thời thành lập, củng cố 29 chi hội nông dân nghề nghiệp.

Công tác sinh hoạt chi, tổ hội được duy trì với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo nội dung theo quy định. 100% chi hội có quỹ hoạt động, tổng quỹ hội đạt 4,770 tỷ đồng, mức quỹ hội bình quân đạt 110.000 đồng/hội viên, đạt 110% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trên cơ sở Đề án về “Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân ở cơ sở phù hợp với quá trình đô thị hóa, giai đoạn 2018-2023”, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng.  Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của thành phố; Nghị quyết Đại hội Đảng cá cấp; các Nghị quyết chuyên đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn;…

“Hội luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền như thông qua Hội thi “Nhà nông đua tài”, hội thi “Cán bộ chi hội giỏi”, thi tìm hiểu các sự kiện lịch sử, ngày truyền thống, các phong trào thi đua do Trung ương và thành phố phát động, hoạt động về nguồn, tham quan di tích lịch sử. Hội cũng tích cực sử dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử của Hội, điểm tin báo chí hằng ngày để chuyển tải kịp thời thông tin chính thống đến hội viên; tuyên truyền, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội Nông dân thành phố đã tổ chức 7.580 buổi tuyên truyền cho gần 328.860 lượt cán bộ, hội viên nông dân”, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết chia sẻ.

Những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền là cơ sở để Hội Nông dân thành phố thực hiện công tác phát triển đảng viên. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong nông dân vẫn còn những khó khăn nhất định như: số lượng hội viên nông dân ưu tú được kết nạp vào Đảng chưa tương xứng với số lượng hội viên của Hội Nông dân các cấp; mặt khác, phần lớn hội viên lớn tuổi, trình độ học vấn chưa cao...

Do vậy, để công tác phát triển Đảng trong hội viên nông dân có hiệu quả, Hội Nông dân thành phố đã yêu cầu các cấp hội cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về Đảng cho các hội viên nông dân một cách thường xuyên hơn. Qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và công tác hội, tạo môi trường để phát hiện các nhân tố tích cực, hội viên ưu tú, điển hình để bồi dưỡng phát triển đảng viên. Phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú là cán bộ, hội viên Hội Nông dân, tạo điều kiện cho họ rèn luyện, phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng…

“Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp 304 hội viên, nông dân ưu tú vào Đảng. Đa số là những hội viên nông dân vừa sản xuất, kinh doanh giỏi vừa tích cực tham gia và có nhiều sáng tạo trong phong trào, công tác hội”, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Nguyễn Hữu Thiết nói.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác