Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13
Đăng ngày 18-09-2023 20:54, Lượt xem: 40

Chiều 18-9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức phiên họp thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách thảo luận, thống nhất trình Kỳ họp thứ 13 tờ trình về việc kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà - giai đoạn 1 trong thời gian 5 năm, với tổng kinh phí trên 150,6 tỷ đồng; tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng cho ý kiến, thống nhất trình Kỳ họp thứ 13 dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Phan Thị Tuyết Nhung, Nghị quyết này được trình, xem xét thông qua tại Kỳ họp nhằm đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cùa HĐND, UBND các cấp; đảm bảo công khai, minh bạch trong việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đề nghị các ngành tiếp tục hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra để trình tại Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra vào ngày 21-9-2023.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác