74,02% kiến nghị của cử tri được xử lý
Đăng ngày 30-05-2023 11:02, Lượt xem: 127

Báo cáo giải trình tại chương trình "HĐND với cử tri" lần thứ 4 vào sáng 30-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, về giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 855/1.155 kiến nghị đã được xử lý xong (chiếm tỷ lệ 74,02%), còn 300/1.155 kiến nghị đang tiếp tục xử lý (chiếm tỷ lệ 25,98%).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đã tích cực triển khai, kịp thời tham mưu UBND thành phố giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cụ thể, đối với kết quả thực hiện kết luận tại Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ ba, có tổng số 19 kiến nghị, trong đó có 10 kiến nghị là các công việc thường xuyên (chiếm tỷ lệ 52,63%); 9 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 47,37%) là các vấn đề liên quan đến thoát nước đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông đô thị (bao gồm mạng lưới giao thông tĩnh) đã và đang giải quyết.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến báo cáo giải trình

Về giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 1.155 ý kiến, kiến nghị được Thường trực HĐND thành phố chuyển đến, đều đã được UBND thành phố khẩn trương phân công, chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện xử lý theo thẩm quyền.

Kết quả đến nay có 855/1.155 kiến nghị đã được xử lý xong (chiếm tỷ lệ 74,02%), còn 300/1.155 kiến nghị đang tiếp tục xử lý (chiếm tỷ lệ 25,98%).

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến, nhìn chung, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND thành phố, các sở, ban ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; giải quyết, giải trình rõ ràng, có đề ra lộ trình xử lý đối với những nội dung cần thời gian, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri.

Đối với kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tổng số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố là 45 chính sách. Trong đó, hỗ trợ theo chính sách của Trung ương ban hành là 28 chính sách; hỗ trợ theo chính sách của thành phố là 17 chính sách.

Hiện nay, đa phần các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố được các sở, ngành tham mưu ban hành trên cơ sở quy định của Trung ương. Tuy nhiên, các chính sách này chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề sau Covid-19 có nhiều khó khăn về vốn, lãi vay, mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiền thuế...

Trong khi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố đang có hiệu lực thì còn hạn chế về đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ, điều kiện được thụ hưởng chính sách...


Quang cảnh chương trình "HĐND với cử tri" lần thứ 4

Bên cạnh đó, vẫn có một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố đã triển khai có hiệu quả trên thực tế như chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch; chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ; chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để thực hiện dự án phục hồi, mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh Covid-19 theo Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 của HĐND thành phố...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm, chủ yếu là các nội dung cần nhiều thời gian để kiểm tra, giải quyết (như thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án lớn;...). UBND thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, giải quyết các kiến nghị tồn đọng và báo cáo HĐND thành phố tại các kỳ họp tiếp theo.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác