Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 13
Đăng ngày 01-04-2023 10:26, Lượt xem: 83

Tăng cường quản lý thị trường, bình ổn thị trường hàng hóa; Kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng; Vận động, tuyên truyền và xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân để các chướng ngại vật dưới lòng đường trái quy định; Tập trung triển khai Chương trình OCOP năm 2023 là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 27-3 đến 31-3-2023.

Tăng cường quản lý thị trường, bình ổn thị trường hàng hóa

Ngày 27-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1388/UBND-KT về Công tác quản lý thị trường, bình ổn thị trường hàng hóa.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và đơn vị liên quan rà soát thực trạng các chợ và nguồn lực đầu tư công để tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, đề xuất bố trí vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các chợ hạng dân sinh bị xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn; Nghiên cứu đề xuất hình thành một số chợ điểm phục vụ du lịch; Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án chợ đầu mối Hòa Phước.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất việc đầu tư xây dựng hoặc bố trí địa điểm làm kho bảo quản, tập kết hàng hóa bị tạm giữ trong quá trình xử lý vi phạm hành chính.

Cục Quản lý thị trường thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, quan, UBND các quận, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và các địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc gắn, đặt bảng hiệu kinh doanh tại các cơ sở, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc nêu tại Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 10-3-2023 của Thường trực HĐND thành phố để có giải pháp khắc phục, giải quyết kịp thời và thực hiện thường xuyên, liên tục; báo cáo đề xuất UBND thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

Kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng

Ngày 27-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND về Kiện toàn thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh làm Chủ tịch Hội đồng; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Phú Ban làm Phó Chủ tịch Hội đồng

Các thành viên Hội đồng gồm: Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Công; Ông Hoàng Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông thôn, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới và Phát triển nông phố Đà Nẵng; Ông Võ Thu Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Du lịch; Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Nguyễn Dũng Sỹ - Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm; Ông Võ Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quyết định việc mời thêm đại diện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cá nhân có liên quan tham gia làm thành viên chính thức trong các cuộc họp của Hội đồng để góp ý kiến, tư vấn và phối hợp thực hiện.

Hội đồng có Tổ tư vấn để thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, đánh giá, phân hạng sản phẩm và tham mưu, giúp việc cho Hội đồng cấp thành phố trong việc thực hiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP theo quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 11-6-2021, Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 4-10-2021.

Vận động, tuyên truyền và xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân để các chướng ngại vật dưới lòng đường trái quy định

Ngày 29-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1453/UBND-SGTVT về Vận động, tuyên truyền và xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân để các chướng ngại vật dưới lòng đường trái quy định.

UBDN thành phố đề nghị UBND các quận, huyện xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền và xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân để chướng ngại vật dưới lòng đường trái quy định nhằm cản trở các phương tiện dừng, đỗ xe.

Trong đó lưu ý tổ chức vận động, tuyên truyền phải đến với các tổ dân phố, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân ở mặt tiền các tuyến đường có tình trạng để vật cản dưới lòng đường về các quy định, mức xử phạt khi vi phạm và tổ chức ký cam kết thực hiện theo quy định. Các lực lượng chức năng tại UBND các phường bám sát địa bàn, duy trì công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm.

Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với UBND các quận, huyện trong công tác tuyển truyền, xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân để chướng ngại vật dưới lòng đường trái quy định.

Tập trung triển khai Chương trình OCOP năm 2023

Ngày 27-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1389/UBND-SNN về tập trung triển khai Chương trình OCOP năm 2023.

UBND thành phố đề nghị Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các quận, huyện, sở, ngành triển khai toàn diện các nội dung của Chương trình OCOP giai đoạn 2022-2025 và năm 2023 theo hướng nâng cao hiệu quả chương trình. Đồng thời, khảo sát đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển của sản phẩm OCOP và đề ra giải pháp; rà soát các sản phẩm tiềm năng 5 sao để có kế hoạch, kinh phí hỗ trợ tham gia đánh giá, phân hạng cấp Trung ương; tiếp tục hỗ trợ, hình các điểm trưng bày, quản bá sản phẩm OCOP.

Sở Công Thương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và ưu tiên nguồn kinh phí chương trình khuyến công để hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền lồng ghép trong Hội chợ Hàng Việt - Đà Nẵng năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các địa phương, chủ thể OCOP các nội dung về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm và các nội dung khác liên quan đến chương trình OCOP thuộc chức năng quản lý của ngành khoa học và công nghệ; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm OCOP.

UBND các quận huyện ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chương trình OCOP năm 2023 ở cấp quận, huyện và tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông; tập trung đào tạo, nâng cao năng lực, hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ và tham gia đánh giá. Sớm phân bổ nguồn vốn ngân sách để thực hiện chương trình. Hướng dẫn chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2023 của quận, huyện. Tập trung kiện toàn bộ máy chỉ đạo và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

Các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, triển khai nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác