Không yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã có dữ liệu tra cứu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Đăng ngày 23-03-2023 17:04, Lượt xem: 181

Ngày 21-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1295/UBND-CATP về Đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Số tạm trú giấy. Trong đó nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ tiếp dân tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã có thông tin, dữ liệu tra cứu được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ tiếp dân buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định 104/CP khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công. Tuyệt đối không được sử dụng và yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã có thông tin, dữ liệu tra cứu được từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong quá trình làm việc, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục báo cáo về Chủ tịch UBND thành phố (qua Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố).

Đối với những đơn vị, địa phương chưa được cấp tài khoản theo hướng dẫn tại công văn số 375/STTTT-CNTT ngày 28/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thì được phép sử dụng Giấy xác nhận thông tin cư trú của công dân theo các phương thức được quy định tại Điểm b, c, d, Khoản 2, Điều 14, Nghị định 104/CP.

Tuy nhiên, cần phải khẩn trương liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông cấp tài khoản tra cứu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng, đảm bảo thực hiện Nghị định 104/CP, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thống nhất triển khai trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến tuyên truyền đến cán bộ, công nhân viên và người dân thực hiện; dán tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công khi đã tra cứu được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tài liệu tuyên truyền các đơn vị, địa phương tự chuẩn bị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ), bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh việc triển khai, thực hiện, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định nêu trên.

UBND quận, huyện, phường, xã chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát sóng, hướng dẫn nội dung trên vào các khung giờ phát sóng trong ngày; tổ chức lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải tin bài hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chip và thực hiện dịch vụ công trực tuyến để đông đảo người dân biết, thực hiện.

Công an thành phố hướng dẫn, khuyến khích công dân đăng ký cấp căn cước công dân qua cổng dịch vụ công; chỉ đạo các bộ phận tiếp công dẫn làm thủ tục cấp CCCD, công an phường, xã niêm yết hướng dẫn để phổ biến đến đông đảo người dân. Tích cực sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành của thành phố nhằm rút ngắn thời gian trao đổi thông tin giữa Công an thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của Nghị định 104/CP; định kỳ (trước ngày 15 hàng tháng) hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố (qua Công an thành phố) để theo dõi, chỉ đạo.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác

 
You do not have the roles required to access this portlet.