Triển khai Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng)
Đăng ngày 21-03-2023 11:07, Lượt xem: 121

Ngày 16-3, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành văn bản số 50/HÐND-VP gửi các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố về tuyên truyền và tham gia Giải Diên Hồng.

Theo đó, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền, hưởng ứng tham gia và gửi tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng lần thứ nhất đúng thời gian quy định.

Trường hợp cần thông tin, tài liệu liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố để tham khảo, nghiên cứu xây dựng tác phẩm tham dự Giải, các cơ quan thông tấn, báo chí có thể liên hệ các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố để được cung cấp.

Giải Diên Hồng là giải thưởng hằng năm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội và HĐND.

Các tác phẩm tham dự giải Diên Hồng lần thứ nhất cần bám sát Đề án tổ chức giải và tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu như: Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc chủ động, sáng tạo, tích cực đồng hành cùng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước kịp thời xây dựng chính sách, pháp luật phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước; tuyên truyền về kết quả và thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về các sự kiện nổi bật của Quốc hội từ năm 2021 đến tháng 4/2023; về ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội.

Trong đó, có kỳ họp bất thường lần thứ nhất, lần thứ hai, Quốc hội khóa XV; về quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước; về kết quả hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; tuyên truyền về những đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND; phản ánh về vị trí, vai trò, quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của HĐND; những đổi mới trong tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND; phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân tới Quốc hội, HĐND.

Loại hình báo chí dự giải gồm: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Thể loại báo chí dự giải gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, ảnh báo chí...

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động giải Diên Hồng (26/12/2022) đến 30/4/2023 (theo dấu Bưu điện). Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Quốc hội (Vụ Thông tin): Số 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Lưu ý: Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác