Video - Bản tin hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng từ ngày 13/3 - 17/3/2023
Đăng ngày 20-03-2023 09:01, Lượt xem: 105

Tạo đột phá để miền Trung - Tây Nguyên tăng trưởng xanh, bền vững; Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng kiểm tra tình hình mở rộng các tuyến đường từ 3,5m - 3,75m thành 5,5m; Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Ấn Độ; Thúc đẩy hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực với thành phố Daegu, Hàn Quốc; Sở Ngoại vụ phát huy vai trò cơ quan đầu mối trong công tác đối ngoại trên cả 3 trụ cột: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa; Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ Tu trong phát triển kinh tế - xã hội xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang); Rà soát, đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023”; Thu hồi, giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương và Hòa Phong là những hoạt động, chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố từ ngày 13/3 - 17/3/2023.

CỔNG TTĐT TP

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác