Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng nâng mức hỗ trợ cho người lao động
Đăng ngày 05-12-2022 19:19

Ngày 5-12, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thành Nam thông tin, Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng chi trả tiền lương tháng 11-2022 và ngày 1, 2, 3-12-2022 cho người lao động. Đồng thời, nâng thêm mức hỗ trợ lao động so với mức trước đây đã thông báo vào ngày 3-12-2022.

Ngày 2-12, tại Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng (Lô D2-D3-D4-D5 Khu Công nghiệp Liên Chiểu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) xảy ra trường hợp người lao động tập trung, yêu cầu Công ty giải quyết các quyền lợi liên quan khi nghe tin doanh nghiệp sẽ ngừng hoạt động.

Qua nắm bắt tình hình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, UBND quận Liên Chiểu phối hợp với Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng và các đơn vị liên quan yêu cầu Công ty thực hiện đối thoại, giải quyết các quyền lợi liên quan của người lao động.

Theo đó, ngày 2-12, Công ty đã gửi hồ sơ thủ tục chấm dứt hoạt động dự án cho Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng đến Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng và Hồ sơ Thông báo Quyết định giải thể Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng theo quy định.

Về tiền lương, bảo hiểm xã hội, tính đến thời điểm ngày 2-12-2022, Công ty không nợ bảo hiểm xã hội và không nợ lương của người lao động.

Liên quan việc giải quyết trợ cấp thôi việc và hỗ trợ người lao động, Công ty thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Đồng thời, Công ty sẽ hỗ trợ lao động mang thai 2.000.000 đồng/người; hỗ trợ lao động không mang thai: 1.000.000 đồng/người. Việc chi trả trợ cấp thôi việc và hỗ trợ nêu trên sẽ được Công ty thanh toán cho người lao động vào ngày 9-12-2022.

Tuy nhiên, người lao động không đồng ý với việc giải quyết của Công ty và tiếp tục tập trung. Ngày 3-12, UBND quận Liên Chiều chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Công an quận Liên Chiểu, Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng làm việc với ông Tan Kian Teck - Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến giải quyết quyền lợi của người lao động khi Công ty chấm dứt hoạt động.

Sau buổi làm việc nêu trên, Công ty có Thông báo số 03122022/SSLVHCNS ngày 03/12/2022, theo đó nâng mức hỗ trợ thêm mỗi người lao động 500.000 đồng so với mức hỗ trợ đã thông báo vào ngày 2-12-2022.

Như vậy, Công ty sẽ thực hiện giải quyết tiền lương và các khoản hỗ trợ cho người lao động gồm: Tiền lương tháng 11-2022 và tiền lương ngày 1, 2, 3-12-2022. Đồng thời, hỗ trợ lao động đang mang thai 2.500.000 đồng/người; hỗ trợ lao động còn lại 1.500.000 đồng/người. Các khoản tiền lương và hỗ trợ  sẽ được Công ty thanh toán cho người lao động vào ngày 9-12-2022.

Trong thời gian đến, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi việc chi trả cho người lao động. Bên cạnh đó, Sở phối hợp, đề nghị Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội quận Liên Chiếu thực hiện xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện kết nối thông tin tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho số người lao động nêu trên có nhu cầu tìm việc làm.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác