Tiếp nhận chương trình hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 29-06-2022 14:21

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 21-6-2022 phê duyệt tiếp nhận Chương trình tình nguyện viên quốc tế tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Activity International (AI), Hà Lan tài trợ, với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Thực hiện từ tháng 6-2022 đến 15-7-2023, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường năng lực hành vi cho người khuyết tật, hỗ trợ dạy nghề cho các đối tượng yếu thế nhằm góp phần hỗ trợ chính sách an sinh xã hội của thành phố; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ tiếng Anh cho       nhân dân thành phố Đà Nẵng. Các tình nguyện viên quốc tế cũng tham gia các dự án bảo vệ môi trường; góp phần quảng bá và xúc tiến du lịch, hợp tác đầu tư, viện trợ phi chính phủ nước ngoài; xây dựng và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Địa điểm thực hiện dự kiến gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Đà Nẵng (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật thành phố Đà Nẵng; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi (Hội Chữ Thập đỏ); cơ sở Ngoại ngữ hữu nghị (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị); Trường mầm non Hoa Sữa; Trường mầm non Hồng Nhung.

UBND thành phố đề nghị nhà tài trợ có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của chương trình đã đăng ký, không tiến hành các hoạt động khác ngoài chương trình. Đòng thời, giao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với đơn vị tài trợ chịu trách nhiệm và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong quá trình tình nguyện viên nhập cảnh và hoạt động tại thành phố Đà Nẵng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT