Vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2022
Đăng ngày 28-06-2022 14:53

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3391/UBND-ĐTĐT ngày 21-6-2022 giao Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai vận hành các hồ chứa theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2022 theo Công văn số 3256/BTNMT-TNN ngày 13-6-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, UBND thành phố đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tổ chức điều hành vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ theo đúng quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa, trong đó thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tính toán quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ kịp thời, đúng thời điểm và thông báo ngay cho các chủ hồ thực hiện và các đơn vị liên quan, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình vận hành liên hồ đối với các đơn vị quản lý, vận hành hồ trên địa bàn. Nghiên cứu việc xây dựng phương án chủ động phòng, chống lũ lụt và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó với các tình huống lũ, lụt trên địa bàn và vận hành các hồ trong tình huống xảy ra lũ, lụt bất thường ở hạ du; đồng thời có biện pháp đảm bảo an toàn dân cư, hạn chế thiệt hại.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ động làm việc với các sở, ngành của tỉnh Quảng Nam trong việc phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Quảng Nam va thành phố Đà Nẵng, các chủ hồ trên địa bàn và trên toàn lưu vực đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả cắt giảm lũ và cấp nước hạ du theo quy định của quy trình liên hồ. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác phối hợp cung cấp, chia sẻ kịp thời thông tin, dữ liệu vận hành hồ chứa, quan trắc khí tượng thủy văn tại các trạm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các tỉnh, thành phố trên lưu vực đảm bảo thực thi hiệu quả trong tổ chức điều hành vận hành liên hồ chứa.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT